Velkommen til vår Julekalender

Fra 1. desember kan du delta i vår julekalender, og vinne mange flotte premier.
Tradisjonen tro holder julenissen til på…
Dagens premie

Vinn Bush Baby Tree House!

{:answer_id=>[], :opt_in=>[], :opt_in2=>[], :opt_in3=>[], :subscriber_id=>[]}
Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt

Luke er avsluttet

Riktig svar: Nordpolen

Linn Brandt


Vilkår

- Vinneren vil bli tilfeldig trukket basert på innsendte svar.
- Vinnerne vil bli kontaktet via tlf. eller e-post. Husk derfor å oppgi fullt navn, mobiltelefonnr. og e-postadresse.
- Dersom nødvendig informasjon ikke er korrekt registrert vil premien gå tilbake til ny trekning.
- Deltagelse i Konkurransen er gratis og uten kjøpsforpliktelse.
- Deltagelse i Konkurransen er tillatt for enhver person som har gyldig e-postadresse, er 16 år gammel eller eldre på påmeldingstidspunktet.
- Deltageren samtykker til at den registrerte e-postadressen blir lagret og vil kunne bli behandlet og brukt i forbindelse med å informere om konkurranseholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår

Medlemsvilkår for Ekte Lekeglede

1. Generelt
Ekte Lekeglede er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Nordic Toy Team AS (heretter kalt "Kozmos"), som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Ekte Lekeglede eies og drives av Kozmos. Medlemmer av Ekte Lekeglede mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Ekte Lekeglede samtykker du til å motta e-post og SMS fra Kozmos, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker. Du kan når som helst melde seg av dialog, eller endre hvordan Kozmos behandler din persondata. Hvordan du melder seg av dialog kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder seg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder seg ut av Ekte Lekeglede (se for øvrig punkt 3).

2. Personvern
Ved å melde seg inn i Ekte Lekeglede samtykker du til at Kozmos registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Ekte Lekeglede. Kozmos er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Kozmos sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Ved å registrere ditt barns fødselsdato vil du få tilgang til egne rabatter i forbindelse med fødselsdager. Du får også tilgang til unike tilbud og rabatter, digitalt fordelsprogram, -25 % på LEGO Deal og -25% på en valgfri vare i forkant av dine barns bursdag! Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Kozmos har, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte Kozmos, eller ved å se på Min Side. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Detaljer rundt personvern kan leses i personverneklæringen.

3. Vilkårenes varighet
Vilkårene gjelder fra 6. juli 2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Ekte Lekeglede. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres. Oppsigelse av avtalen fra gjøres ved å kontakte Kozmos, eller ved å følge instruksjonene på Min Side. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på www.kozmos.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Kozmos. Kozmos forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Ekte Lekeglede. Dersom Ekte Lekeglede programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Ekte Lekeglede programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Kozmos kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. Force Majeure
Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Kozmos å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

5. Tvister og lovvalg
Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

6. Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.
Nordic Toy Team AS
v/Ekte Lekeglede
Postboks 4173
Gulskogen
3005 Drammen
www.kozmos.no
www.kozmos.no/kontakt-kozmos-hovedkontor/